Czwartek, 24 października 2019. Imieniny Arety, Marty, Marcina

  Regulamin Sportowiec Gazety Morąskiej 2018

2019-01-23 13:48:04 (ost. akt: 2019-01-23 13:48:46)

§1

Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na Sportowca Gazety Morąskiej (zwanych dalej Laureatami).


§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa W.M., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.


§3
Plebiscyt trwa od dnia 28.01.2019 do 25.02.2019 r
§4

Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5

W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).


§6

Tytuł Najpopularniejszego Sportowca Gazety Morąskiej otrzyma 3 sportowców w kategorii dorośli, 3 sportowców w kategorii sport młodzieżowy, wybrani też zostaną najpopularniejszy trener i drużyna, którzy uzyskają największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu
.

§7

Głosowanie w kategorii młodzież polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 72051o treści gm.spm.X - gdzie X to numer przypisany konkretnemu sportowcowi, trenerowi lub drużynie.
Koszt jednego sms’a wynosi 2,46 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 28 stycznia 2019 r. o godz. 00.01 i potrwa do 25 lutego 2019 r. do godz. 23.59.

Głosowanie w kategorii dorośli polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 72051 o treści gm.sps.X - gdzie X to numer przypisany konkretnemu sportowcowi, trenerowi lub drużynie.
Koszt jednego sms’a wynosi 2,46 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 28 stycznia 2019 r. o godz. 00.01 i potrwa do 25 lutego 2019 r. do godz. 23.59.


Głosowanie w kategorii trenerzy polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 72051 o treści gm.spt.X - gdzie X to numer przypisany konkretnemu sportowcowi, trenerowi lub drużynie.
Koszt jednego sms’a wynosi 2,46 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 28 stycznia 2019 r. o godz. 00.01 i potrwa do 25 lutego 2019 r. do godz. 23.59.


Głosowanie w kategorii drużyny polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 72051 o treści gm.spd.X - gdzie X to numer przypisany konkretnemu sportowcowi, trenerowi lub drużynie.
Koszt jednego sms’a wynosi 2,46 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 28 stycznia 2019 r. o godz. 00.01 i potrwa do 25 lutego 2019 r. do godz. 23.59.

§8

Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.


§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.


§10

Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Laureatów ze wskazaniem osób, które zostaną Laureatami; 5/ podpisy osób wykonujących czynność.


§11

Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. podczas gali w Morągu. Wyniki będą też opublikowane na łamach Gazety Morąskiej, na stronie internetowej www.morag.wm.pl


§12

1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz wskazaniem zwycięzcy czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Barbara Chadaj-Lamcho
2/ Wiesława Witos
3/ Marcin Tchórz§13

Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.


§14

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji


&15

Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone
.

§16

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.


§17

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.morag.wm.pl.
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages